Wednesday, 21/10/2020 - 00:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Hoc Cơ Sở Hạnh Thiết

Hạnh Thiết - Ngày trở về.

Trường THCS Hạnh Thiết kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Chùm ảnh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường THCS Hạnh Thiết.

IMG_5682.JPGIMG_5683.JPGIMG_5684.JPGIMG_5685.JPGIMG_5686.JPGIMG_5687.JPGIMG_5688.JPGIMG_5689.JPGIMG_5690.JPGIMG_5691.JPGIMG_5692.JPGIMG_5693.JPGIMG_5694.JPGIMG_5695.JPGIMG_5696.JPGIMG_5697.JPGIMG_5698.JPGIMG_5699.JPGIMG_5700.JPGIMG_5701.JPGIMG_5702.JPGIMG_5703.JPGIMG_5704.JPGIMG_5705.JPGIMG_5706.JPGIMG_5707.JPGIMG_5708.JPGIMG_5709.JPGIMG_5710.JPG

Bài tin liên quan