LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TRƯỜNG THCS HẠNH THIẾT- QUỲ CHÂU – NGHỆ AN

Phần A: Giới thiệu về truyền thống địa phương

-Từ vài trăm năm trước đây, vùng đất Đồng Minh, Kẻ bọn ( Thuộc tổng Đồng Lạc ngày xưa, xã châu Hạnh ngày nay) là trung tâm sở lị của phủ Quỳ Châu – một vùng biên giới rộng lớn từ Phà Dinh đến biên giới Việt Lào. Nơi trụ sở của các cơ quan đầu não của huyện hình thành một phố nhỏ thuộc địa phận bản Kẻ  Bọn gọi là phố Tân Lạc, sau là chòm Tân Lạc.

- Từ cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1990, chòm Tân Lạc vẫn là nơi trung tâm lị sở của huyện.

- Theo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn cách mạng mới, huyện Quỳ Châu đề nghị xin lập thị trấn huyện .

- Ngày 16/6/1990, Hội đồng bộ trưởng ( nay là chính phủ) ra quyết định số 275/HĐBT thành lập thị trấn Quỳ Châu . Phạm vi bao gồm chòm Tân Lạc và một phần của bản Kẻ Bọn, Đồng Minh ( thuộc xã châu Hạnh).

- Diện tích theo quy hoạch là 80 ha, có 4 khối dân cư. Dân số lúc bấy giờ là 2064 người gồm 446 hộ, hai dân tộc Thái và Kinh cùng nhau sinh sống. Thành phần dân cư có 20% sống bằng nông nghiệp, 30% sống bằng Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ còn lại là cán bộ công chức, các cơ quan cấp huyện và công chức nghỉ hưu.

- Đến năm 2010, địa giới thị trấn được mở rộng với việc sát nhập thêm 5 bản của xã châu Hạnh : Hạnh khai, Tân thịnh, Hoa hải, Định hoa, Tân Hương nâng tổng số lên thành 9 khối và đổi tên thành thị trấn Tân Lạc.

Phần B: Truyền thống nhà trường.

I.Vị trí địa lý:

- Trường đóng ở trung tâm thị trấn huyện Quỳ Châu, có diện tích 8.203,4m2

- Địa chỉ: Khối 3 thị trấn Tân Lạc , huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

II. Quá trình thành lập và phát triển.

-Trường THCS Hạnh Thiết được thành lập năm 1957, đến nay đổi tên nhiều lần, đóng ở nhiều vị trí khắc nhau, được xây dựng hình thành qua nhiều giai đoạn.

* 1957 – 1959.

- Tên trường: Cấp 2 Hạnh Thiết

- Hiệu trưởng thầy Ngô Sỹ Đậu

Thời gian này trường đóng ở điểm Tân Lạc xã Hạnh Thiết ( khu vực lương thực

cũ). Đây là thời kì cả khu vực 3 huyện miền núi phía Tây Nghệ An chỉ có chung một trường cấp 2. Trường là một ngôi trường vách lá ở núi rừng hiểm trở, song các em học sinh vẫn vượt qua và tìm đến cái chữ mà cách mạng đã đem lại cho người dân miền núi.

*Giai đoạn từ 1959 – 1960:

- Tên trường cấp 2 Hạnh Thiết

- Hiệu trưởng thầy Trần Ngọc Đàn.

- Địa điểm: 1960 chuyển về điểm mới( địa điểm hiện tại) và đổi tên thành trường cấp 2 châu Hạnh.

* Giai đoạn: 1961 – 1964:

- Tên trường cấp 2 châu Hạnh

- Hiệu trưởng thầy Trần Văn Đức

* Giai đoạn 1964 – 1968:

- Tên trường cấp 2 Châu Hạnh

- Hiệu trưởng thầy Mai Đình Thìn, thời gian này trưởng có 3 lớp.

Đây là thời kì Mĩ phá hoại miền Bắc, cầu Kẻ Bọn là địa điểm bị Mĩ bắt phá ác liệt , để đảm bảo an toàn, trường sơ tán đến núi Khe Nôn.

*Giai đoạn 1968 – 1969:

- Tên trường cấp 2 Châu Hạnh

- Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Tòng.

* Giai đoạn 1969 – 1973:

- Tên trường cấp 2 Châu Hạnh.

- Hiệu trưởng thầy Trần Thanh Quản. Năm học 1969 – 1970 trường chuyển từ khe Nôn về điểm cũ ( Tân Lạc).

* Giai đoạn 1973 – 1976:

- Tên trường cấp 2 Châu Hạnh

- Hiệu trưởng thầy Nguyễn Văn Trình

* Giai đoạn 1976 – 1978:

- Tên trường cấp 1+ 2 Châu Hạnh

- Hiệu trưởng: Thầy Đặng Kim Chung

* Giai đoạn 1978 – 1979:

- Tên trường cấp 1+ 2 Châu Hạnh

- Hiệu trưởng thầy Sầm Viết Phi

* Giai đoạn 1979 – 1980:

- Tên trường: Cấp 1+ 2 Châu Hạnh

- Hiệu trưởng thầy Hà Chính Bình.

* Giai đoạn 1980 – 1981:

- Tên trường cấp 1 – 2 Châu Hạnh 1

- Hiệu trưởng thầy Nguyễn Lê Hùng.

* Giai đoạn 1981 – 1989:

- Tên trường cấp 1 – 2 Châu Hạnh 1

- Hiệu trưởng: Thầy Lê Văn Thanh

* Giai đoạn 1989 – 1996:

- Tên trường cấp 1- 2 Châu Hạnh ( 1989 – 1990) sau đổi thành trường PTCS Thị trấn.

- Hiệu trưởng cô: Phan Thị Dung.

* Giai đoạn 1996 – 2003:

- Tên trường PTCS thị trấn( 1996 – 1997) sau đó đổi thành THCS thị trấn( 1997 – 2003)

- Hiệu trưởng cô: Nguyễn Thị Nhuần

* Giai đoạn 2003 – 2005:

- Tên trường THCS thị trấn Quỳ Châu

- Hiệu trưởng cô: Thái Thị Thanh Vân

* Giai đoạn 2005 – 2008:

- Tên trường THCS thị trấn ( 2005 – 2006) sau đó đổi thành THCS công lập thị trấn( 2006) sau đó đổi thành THCS Hạnh Thiết ( từ 4/2007).

- Hiệu trưởng cô Hoàng Thị Nguyệt

* Giai đoạn 2008 đến 2012

- Tên trường: THCS Hạnh Thiết

- Hiệu trưởng cô:  Trần Thị Thảo.

* Giai đoạn 2012 đến nay

- Tên trường: THCS Hạnh Thiết

- Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Xuân